standard post format icon

Crush ng Bayan

Crush ng Bayan

Noon pa mang unang makita ka Ay nadama kong crush na kita, Kaya nga ito’y masasabi ko na Crush sa unang pagkikita. Marami akong nababalitaan Na ikaw raw ay crush ng bayan, At mayroon pa akong naulinigan Na niloloko mo …

standard post format icon

Crush at First Sight

Crush at First Sight

Simula kanina ng makita ka Agad kong nadama na crush na kita, Gusto kong ikaw ay nakikita Lalo na kapag nagsasalita ka. Hindi ko man kilala ang iyong katauhan Ni ang pangalan mo’y hindi ko pa nalalaman, Subalit ang paghanga …

standard post format icon

Just a Dream

Just a Dream

You were once a dream, a fantasy That would never become a reality, Never thought there would come a time That your path will someday cross with mine. Never in my wildest imagination Had I ever thought of sharing my …

standard post format icon

Where are You Now?

Where are You Now?

We met and became friends We shared the same kind of interests, I even told you all of my secrets With all my friends, you are the best. Almost everyday we see each other In every activities we were together …

standard post format icon

Secret Love

Secret Love

I thought you’re just kidding Every time you look at me smiling, I never thought that smile has meaning Even though I always catch you staring I never thought you’re loving me in silence Why didn’t you tell me all …