standard post format icon
standard post format icon

EvoluSean

EvoluSean

Look how Sean has evolved from a curious six-year-old to one fine and handsome (of course, haha!) teen. In fairness, consistent kami sa pose, diba.

standard post format icon

Tangkad sagad

Tangkad sagad

Matangkad na si Sean. At 13, he’s 5’8″. Buti na lang di nagmana sa akin. Noong 13 ako, ganito na height ko, di na nadagdagan. Timbang na lang talaga at edad ang nadagdag sa akin.

standard post format icon
standard post format icon