standard post format icon

Tangkad sagad

Matangkad na si Sean. At 13, he’s 5’8″.
Buti na lang di nagmana sa akin. Noong 13 ako, ganito na height ko, di na nadagdagan. Timbang na lang talaga at edad ang nadagdag sa akin.

October 2012

December 2013

December 2017

July 2018

Comments are closed.