standard post format icon

Two Awards in a Row Part 2

Melody gave me two awards in a row. Thanks sis!

First award is The Wonder Woman Award

Wonder Woman Award from Melody

This time I am giving this award to Ate Marie. She’s a wonder woman because she’s a super mom, businesswoman, blogger and Chairwoman of Brgy. 885 in Sta. Ana, Manila.

Second award from Melody is The Smile Stone Award

Smile Stone Award from Melody

I am giving this Smile Stone award to my blogger friend Diwata who makes me smile when I read her posts. ๐Ÿ™‚

7 thoughts on “Two Awards in a Row Part 2

  1. Ay naku may award ka na naman, kung baga sa showbiz ikaw ang superstar pagdating sa blogging dahil sa dami ng awards, may tawag dyan… grandslam award ba yun? by the way congrats sa award deserving ka naman talaga ๐Ÿ˜‰