standard post format icon

On My Own

On My Own

Sean’s pic habang nakasakay sa balloon sa fantasy rides ng SM San Lazaro. Walang takot, kahit mag-isa lang sya. Mabuti di nagmana sa akin, ako ay takot sa heights! 🙂

standard post format icon
standard post format icon
standard post format icon
standard post format icon